Získali jsme dotaci na digitální transformaci

Získali jsme dotaci na digitální transformaci

Společnost mcePharma s.r.o. získala dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na realizace projektu: Digitální transformace společnosti mcePharma s.r.o., č. projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_168/0019284.

Tato dotace z Evropské unie umožní společnosti realizovat projekt, jehož předmětem bude nákup poradenských služeb za účelem zpracování projektu interní logistiky.

Logistický projekt poslouží jako důležitý zdroj informací pro účely digitální transformace a pro zpracování projektového záměru nově vznikajícího výrobně-skladovacího areálu ve Stachovicích.