Obdržena dotace z Evropské unie

Obdržena dotace z Evropské unie

Společnost mcePharma obdržela dotaci na projekt CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013162 Účast společnosti mcePharma s.r.o. na veletrzích a výstavách v letech 2018 - 2020, spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie.

Cílem projektu je podpořit mezinárodní účast společnosti na výstavách a veletrzích a tím napomoci k její růstové motivaci a marketingové připravenosti vstoupit na nové trhy a udržet se na nich.