mcePharma má certifikaci GMP + B1!

mcePharma má certifikaci GMP + B1!

Společnost mcePharma úspěšně prošla certifikačním procesem GMP + B1 pro vývoj, výrobu, balení a obchod s krmnými směsmi a doplňkovými krmivy.


Naše dceřiná společnost Flexi blending úspěšně prošla certifikačním procesem GMP + B3 pro obchod a překládku krmiv, což je systém norem pokrývající oblast krmivového řetězce.


Certifikát GMP + potvrzuje, že směsi společností mcePharma a Flexi blending splňují všechny regionální a mezinárodní právní předpisy pro krmivářský průmysl. Jeho cílem je zajistit bezpečnost krmiv ve všech fázích výroby a řetězce krmiv.

Certifikát GMP + deklaruje naši odpovědnou strukturu a zaručuje našim zákazníkům, že společnost mcePharma je symbolem kvality, bezpečnosti a odpovědnosti.