Inovace roku s Neo curcumin supplement ODT

Inovace roku s Neo curcumin supplement ODT

Asociace inovačního podnikání České republiky od roku 1996 vyhlašuje každoročně soutěž o nejkvalitnější inovační produkt posledních 3 let.

V rámci soutěže jsou hodnoceny nejkvalitnější inovační produkty přihlašovatelů se sídlem v České republice.

Lze do ni přihlásit nový nebo významně zdokonalený produkt zavedený na trh v posledních 3 letech (výrobek, technologický postup, služba). Přihlášený produkt musí být již průkazně úspěšně využíván.

Tento rok i s naší účastí. Rozhodli jsme se přihlásit náš prémiový Neo curcumin supplement ODT.

Vyhlášení soutěže proběhne v prosinci. O výsledcích Vás budeme informovat!