Informace o změně právní formy

Informace o změně právní formy

Vážení obchodní partneři,

z důvodů zlepšení komunikační, obchodní a finanční transparentnosti se společnost mcePharma trasformovala ze společnosti s ručením omezením na akciovou společnost s platností od 1.1.2024.

Registrační číslo i daňové registrační číslo zůstává stejné, tzn. aktuální údaje naší společnosti jsou následující:

mcePharma a.s., IČ: 278 15 773, (DIČ: CZ278 15 773)  sídlo: Budovatelská 1178/35, 743 01 Bílovec.

Dle ustanovení § 360 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností platí, že změnou právní formy právnická osoba nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků. Tzn., změna právní formy naší společnosti se nijak nedotkne právních vztahů mezi naší společností a Vámi.  

K 1.1.204 byla rovněž jmenována do funkce Generální ředitelky (Chief Executive Officer) společnosti mcePharma a.s. paní Ing. Andrea Doležalová MBA.

Avatar DAVID s umělou inteligencí
k Vaší dispozici