Dotace na účast na výstavách a veletrzích

Dotace na účast na výstavách a veletrzích

Společnost mcePharma obdržela dotaci na projekt CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016852 Účast společnosti mcePharma s.r.o. na veletrzích a výstavách v letech 2019 – 2022, spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie.

 

Cílem projektu je podpořit mezinárodní účast společnosti na výstavách a veletrzích a tím napomoci k její růstové motivaci a marketingové připravenosti vstoupit na nové trhy a udržet se na nich.