Cenu Inovace roku 2020 za Neo curcumin supplement

Cenu Inovace roku 2020 za Neo curcumin supplement

Dočkali jsme se slavnostního předání Ceny inovace 2020, za produkt Neo curcumin supplement ODT. 

Cenu Inovace roku pravidelně vyhlašuje Asociace inovativního podnikání ČR pod záštitou prezidenta České republiky.

Firmy se do soutěže mohou přihlásit s novým, nebo výrazně inovovaným projektem. Může se jednat o výrobek, technologický postup nebo službu, podmínkou je uvedení na trh v posledních třech letech.

Hodnotícími kritérii jsou technická úroveň produktu, originalita řešení, postavení na trhu, ale také vliv na životní prostředí.

Oceněno bylo celkem 6 projektů z celé ČR, z Moravskoslezského kraje jsme byli jediní. Těší nás, že se významným způsobem podílíme na zkvalitňování inovačního podnikání v ČR.