Obdržena dotace z Moravskoslezského kraje

Obdržena dotace z Moravskoslezského kraje

Společnosti mcePharma s.r.o. získala z Moravskoslezského kraje dotaci z Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách – 2. výzva (RRC/2018/01051). Na základě této dotace bude moci společnost napomoci lepšímu uplatnění žáků a studentů na trhu práce a to prostřednictvím odborné praxe v sídle společnost.