mcePharma jako jeden z partnerů XV. Sympozia praktické neurologie

mcePharma jako jeden z partnerů XV. Sympozia praktické neurologie

Společnost mcePharma byla z jedním z partnerů XV. Sympozia praktické neurologie, významné vědecko-lékařské konference, která se konala v Brně v termínu od 31. května do 1. června 2018.

Hlavním tématem přednášek a diskuzí byla neurodegenerativní onemocnění. Je publikováno nepřeberné množství vědeckých článků zaměřujících se na pozitivní vliv kurkuminu při léčbě těchto onemocnění.

V této souvislosti prezentujeme náš produkt Neo curcumin supplement unikátní formě orálně rozpustné tablety, s vysoce biodostupným kurkuminem, který jsme vyvinuli ve spolupráci s 1.lékařskou fakultou Univerzity Karlovy 

Neo Curcumin mcePharma